Greenlabox

Този линк е изтекъл
greenlabox
  • Дата на публикуване: 28.12.2022
  • Прегледи 22
Описание

Продуктите на greenlabox са създадени с цел максимално запазване на естествените качества на суровините. Стараем се да избягваме химикалите и да ограничаваме използването на вода, за да влияем възможно най-малко на околната среда. Опаковките на продуктите ни са рециклируеми, като се придиржаме и нивото на пластмаса да е под 10%.