Адвокат недвижими имоти

Този линк е изтекъл
sima3ka
  • Дата на публикуване: 19.07.2022
  • Прегледи 21
Описание

Адвокатската кантора във Варна предоставя на нашите клиенти консултиране процесуалното представителство и защита на юридически и физически лица пред всички български съдилища и арбитражи във всички сфери на правото. Изготвяне жалби на наказателно постановление и основните областни на специализацията на нашите адвокати са вещно право (делби и придобиване на недвижими имоти), спорове по договори за собственост, търговско право, производство по несъстоятелност на фирми, семейно и наследствено право, трудово и данъчно право, и други. По казусите на нашите клиенти работят най-малко двама адвокати, като това не оскъпява допълнителните нашите услуги. Изградената система за работа на нашите адвокати гарантира конфиденциалност и експедитивност при водене на делата и наличие на актуалната информация за хода на делата. https://stefanovalaw.com/